ฮวงจุ้ยที่ดีต้องเริ่มต้นดี ตั้งแต่รั้วบ้าน

การนำศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงชัยภูมิมาปรับใช้กับที่พักอาศัยในปัจจุบัน โดยให้กระแสพลังสามารถพัดผ่านเข้ามาที่ประตูหน้าของตัวบ้านได้สะดวก และให้รั้วบ้านทางด้านข้างและด้านหลังช่วยกักเก็บกระแสพลัง รวมถึงวิธีที่จะช่วยแก้ไขรั้วบ้าน เพื่อให้มีฮวงจุ้ยที่ดี

 ผมมักได้รับมีคำถามว่า ”เราควรจะสนใจชัยภูมิภายนอกบ้านมากขนาดไหน” ผมสามารถตอบได้ว่า ”เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอย่างสูง” เนื่องจากว่าหากเราไม่สามารถหาชัยภูมิที่มีจุดจ่ายพลังงานธรรมชาติที่ดีได้ เราก็มีโอกาสที่จะได้ที่พักอาศัยที่มีฮวงจุ้ยที่ดีลดน้อยลงไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โอกาสที่เราจะหาชัยภูมิได้ตามตำราโบราณนั้นมีน้อยลงทุกๆ ทีในสภาวะที่ราคาที่ดินที่จำกัด โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมไปถึงหัวเมืองใหญ่ในประเทศ เนื่องจากราคาที่ดินปัจจุบันขยับตัวสูงขึ้นไปมาก ดังนั้นเราคงต้องให้ความสำคัญกับการจัดชัยภูมิตั้งแต่เขตรั้วบ้านของเราเลยทีเดียว

จากตำราโบราณของศาสตร์ฮวงจุ้ยในเชิงชัยภูมิ เราคงเคยได้ยินตำราชัยภูมิที่ว่าด้วยเรื่องทิศ ”เต่าดำ” ต้องเป็นทิศที่มีภูเขาสูงอยู่ทางด้านหลังของบ้าน ทิศ ”มังกรเขียว” ทางด้านซ้ายมือ และ ”เสือขาว” ทางด้านขวามือ ต้องเป็นแนวทิวเขาโอบล้อมบ้านและมีความสูงลดหลั่นลงมาตามลำดับ และทิศสุดท้ายคือทิศ “หงส์แดง” ทางด้านหน้า ต้องการพื้นที่ราบลุ่มที่โล่งกว้าง และดีที่สุดหากมีแนวแม่น้ำโค้งโอบด้านหน้าบ้านของเราด้วย แท้จริงแล้วการวางชัยภูมิตามตำราโบราณนั้นถูกคิดค้นมาจากการวางผังเมืองของชาวจีนมาตั้งแต่ช่วง 4,000 ปีที่แล้ว เพื่อความสะดวกในการดำรงชีพ เพราะด้านหลังหรือทิศเหนือและด้านซ้ายหรือทิศตะวันออกของจีนต้องรับลมหนาวจากไซบีเรียตลอดเวลา ส่วนด้านขวาหรือทิศตะวันตกนั้นมีการรุกรานจากชนเผ่ากลุ่มน้อยอยู่เสมอ มีเพียงด้านหน้าหรือทิศใต้ซึ่งจะสามารถความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์ได้ตลอดทั้งปี หากมีที่ราบลุ่มและแม่น้ำที่โค้งโอบจะเป็นที่สะสมของตะกอนที่มีคุณภาพเหมาะกับการทำเกษตรกรรมและการดำรงชีวิต เราจะพบว่าทุกเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยนั้นเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์มีหลักของเหตุและผลกำกับตลอดเวลา

หากเราจะนำศาสตร์ทางชัยภูมิมาประยุกต์กับชีวิตที่พักอาศัยในปัจจุบัน เราจะคำนึงถึงในเชิงสถาปัตยกรรมว่ารั้วบ้านของเราทางด้านหลังและด้านข้างจะต้องสามารถกักเก็บกระแสได้ ดังนั้นรั้วในบริเวณดังกล่าวควรเป็นรั้วทึบ หรือถ้าบ้านเราในปัจจุบันเป็นรั้วโปร่งก็ให้เราแก้ไขโดยการปลูกต้นไม้บริเวณรอบรั้วด้านหลังและด้านข้าง เพื่อทดแทนแนวกำแพงทึบก็ได้

รั้วด้านหน้าบ้านควรเป็นรั้วโปร่ง เพื่อรับกระแสพลัง

หากรั้วหน้าบ้านทึบ สามารถใช้น้ำพุ บ่อปลา โอ่งน้ำล้น ช่วยจ่ายกระแสพลังงานเทียม ทดแทนลมธรรมชาติได้

ภาพแสดงตำแหน่งทิศทั้งสี่

รั้วบ้านบริเวณด้านหลังและด้านข้างควรเป็นรั้วทึบ

       ส่วนจุดที่สำคัญที่สุดของรั้วบ้านนั้น คือ ด้านหน้าบ้าน เราต้องการพื้นที่โล่งด้านหน้าบ้านเพื่อให้กระแสอากาศสามารถพัดผ่านเข้ามาที่ประตูหน้าของตัวบ้านได้สะดวก ดังนั้นหากเราทำรั้วทึบเกินไปก็จะมีผลให้กระแสอากาศในบริเวณดังกล่าวไม่ถ่ายเท หรือหากเรามองในเชิงสถาปัตยกรรมเราจะพบว่าการทำรั้วด้านหน้าบ้านให้โปร่ง จะทำให้เราอยู่ในบ้านโดยไม่รู้สึกอึดอัด โดยเฉพาะบ้านที่มีที่ดินเล็ก สำหรับวัสดุในการทำรั้วบ้านโปร่งนั้นมีอยู่หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก สเตนเลส ไม้จริง ไม้เทียม ไวนิล สามารถเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความชอบของเจ้าของบ้านแต่ละท่าน โดยยิ่งทำให้โปร่งมากเท่าไรจะยิ่งรับกระแสพลังได้มาก และหากกระแสพลังที่เข้ามาในตัวบ้านเป็นกระแสพลังที่มาจากทิศทางของโชคลาภ จะถือว่าบ้านของท่านนั้นมีโอกาสสูงที่จะมีฮวงจุ้ยที่ดีได้

       ส่วนการแก้ไขสำหรับบ้านที่มีรั้วหน้าบ้านปิดทึบมาก ขอให้ท่านพิจารณาว่าปัจจุบันครอบครัวของเรามีโชคลาภ ความสัมพันธ์ และสุขภาพที่ดีอยู่แล้วหรือไม่ หากปัจจัยดังกล่าวเป็นที่พอใจอยู่แล้ว แสดงว่าชัยภูมิด้านหน้าบ้านของท่านเหมาะกับกระแสพลังที่สงบนิ่ง ไม่จำเป็นต้องแก้ไขอะไร แต่หากปัจจัยดังกล่าวมีปัญหาแสดงว่าชัยภูมิด้านหน้าบ้านของท่านจำเป็นต้องได้รับกระแสพลังที่เคลื่อนไหวมากขึ้น การตั้งน้ำพุ บ่อปลา โอ่งน้ำล้น หรือ พัดลมขนาดใหญ่ด้านหน้าบ้าน เพื่อช่วยในการจ่ายกระแสพลังงานเทียมทดแทนลมธรรมชาติที่ไม่สามารถพัดผ่านรั้วบ้านที่ทึบเข้ามาได้

อย่างไรก็ตามหากบ้านของท่านหันหลังพิงทิศใต้ หรือหน้าบ้านหันสู่ทิศใต้ การตกแต่ง ต่อเติม และซ่อมแซม จำเป็นต้องได้รับการดูฤกษ์ยามด้วย

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.