ลดรูตามดบนผิวคอนกรีตเปลือย

           งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในปัจจุบันมีแนวโน้มเน้นการออกแบบเพื่อโชว์งานโครงสร้างมากขึ้น โดยเฉพาะการเปิดโชว์พื้นผิวคอนกรีต หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ผิวคอนกรีตเปลือย” อย่างเช่นงานตกแต่งในสไตล์ลอฟท์  ดังนั้นตั้งแต่การออกแบบ การเตรียมงาน และการก่อสร้างจึงต้องใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ โดยเฉพาะพื้นผิวที่เรียบเนียน สะอาด ไร้รอยตำหนิ และได้ดิ่งฉาก อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่มักพบโดยทั่วไปคือ รูตามดบนผิวคอนกรีตหลังจากถอดแบบแล้ว ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่มีวิธีป้องกันเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดรูตามดได้เช่นกัน

Leave a Comment

Your email address will not be published.