กระเบื้องหลังคาคอนกรีต เลือกใช้รุ่นไหนดี

 กระเบื้องหลังคาคอนกรีต ในปัจจุบันมีหลายรูปทรงให้เลือกใช้เพื่อตอบสนองเรื่องแบบบ้านสไตล์ต่างๆ สำหรับกระเบื้องหลังคาคอนกรีต SCG ที่เราคุ้นเคยกันจะเป็นรุ่นซีแพคซึ่งมีลักษณะเป็นรูปลอน ส่วนรุ่นเพรสทีจ และรุ่นนิวสไตล์ ซึ่งเป็นแผ่นเรียบ ก็เป็นกระเบื้องหลังคาที่ผลิตจากวัสดุคอนกรีตเช่นกัน เพียงแต่จะมีความแตกต่างในรายละเอียดต่างๆ ที่นับเป็นปัจจัยในการพิจารณาเลือกใช้อยู่ไม่น้อย วิธีผลิตให้ผิวสัมผัสต่าง กระเบื้องหลังคาคอนกรีต SCG ทุกรุ่นมีวิธีผลิตต่างกัน โดยรุ่นซีแพคและรุ่นเพรสทีจผลิตด้วยระบบรีด (Extrusion Process) และทำสีขณะกระเบื้องยังเปียก ...
Read More